Postupak udomljavanja

• Prije svega potrebno je javiti se u Centar za socijalnu skrb prema svojem mjestu prebivališta
• Ukoliko se želi postati udomiteljem potrebno je predati zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva, te priložiti potrebnu dokumentaciju
• Slijedi razgovor sa socijalnom radnicom i psihologom
• Tim za udomiteljstvo dolazi u Vaš dom pri čemu se provjerava odgovara li prostor potrebama djeteta
• Ukoliko je sve u redu, nakon 1-2 mjeseca dobivate rješenje o davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, nakon čega se dozvola mora obnoviti
• Prije nego dijete dođe u obitelj, udomitelj je dužan proći i edukaciju u trajanju od 20 sati
• Nakon završene edukacije, dijete može doći u Vaš dom

Popis potrebne dokumentacije
Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za udomiteljstvo
Obrazac suglasnosti punoljetnih članova obitelji

 

NOVČANE NAKNADE – OPSKRBNINA

Udomitelji mjesečno dobivaju opskrbninu, tj. naknadu za troškove smještaja djeteta, te osobnu naknadu udomitelju kao simboličnu nagradu za njihov trud u brizi za dijete (zakonski obveznici uzdržavanja – srodnički udomitelji – ne primaju osobnu naknadu).

Visina osobne naknade udomitelju (nesrodnički udomitelj – koji nije zakonski obveznik uzdržavanja)


1 dijete ili mlađa punoljetna osoba
100% osnovice
500,00 kn

2 djece ili mlađe punoljetne osobe
180% osnovice
900,00 kn

3 djece ili mlađih punoljetnih osoba
240% osnovice
1200,00 kn

Za dijete ili mlađu punoljetnu osobu s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, osobe s poremećajima u ponašanju ili psihički bolesnu osobu naknada se uvećava za 25% osnovice (125,00 kn) neovisno o tome je li udomitelj i njihov zakonski obveznik uzdržavanja

Naknada udomitelju uvećava se za 50 % osnovice (250,00 kn) za svakog smještenog korisnika za dijete ili mlađu punoljetnu HIV pozitivnu osobu.

Visina mjesečne naknade za smještaj djeteta u udomiteljsku obitelj – opskrbnina za dijete


dijete predškolskog uzrasta
360% osnovice
1800,00 kn

dijete školskog uzrasta
400% osnovice
2000,00 kn

Za smještaj invalidne i osobe ometene u razvoju:
dijete predškolskog uzrasta
400% osnovice
2000,00 kn

dijete školskog uzrasta
440% osnovice
2200,00 kn

HIV pozitivno dijete i dijete koje boluje od centralnog hiperventilacijskog sindroma
1250% osnovice
6250,00 kn

Ako dijete radi zdravstvenog stanja, invalidnosti, osobina ličnosti i drugih stanja ima povećane potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluga koje treba pružiti udomiteljska obitelj, opskrbnina se može povećati najviše za 20% iznosa.

Ako maloljetna osoba radi školovanja mora koristiti javni prijevoz naknada udomitelju uvećava se za cijenu tog prijevoza.